Noticies

16/06/2017

Augment de la recollida de palets

El mes de maig palet Direct ha experimentat una gran explosió en recollides de palets. El creixement de palets recollits a Barcelona ha estat d’un 16% i el de venda de palets a Barcelona ha estat d’un 12% respecte el més anterior.

Respecte al mateix mes de l’any anterior, el creixement ha estat més espectacular, d’un 36% en recollides i gestió de residus de fusta i d’un 34% en venda de palets.

Recollida de palets

El creixement continuat i sostingut de l’empresa és un indicador dels estàndards de qualitat del grup i són un estímul per seguir treballant amb la mateixa exigència.