Compromís social

Compromís social
A partir del nostre compromís amb tot l’equip humà i el seu entorn, amb la societat que ens envolta,amb els nostres clients i proveïdors, amb la sostenibilitat del sistema i la optimització dels recursos naturals, s’ha implantat, des de la Direcció, un sistema per donar valor a la nostra tasca diària com a empresa.
En aquest sentit, es desenvolupen un conjunt d’accions orientades a retornar valor al nostre entorn:
 • Garantir la Seguretat i Salut en el treball mitjançant la formació dels nostres treballadors en Prevenció de Riscos Laborals.
 • Promocionar i fomentar la formació contínua del personal de la nostra organització mitjançant cursos de formació i especialització. Aquesta evolució contínua permet a Ecolignor ser una empresa capdavantera en model de gestió en el seu sector.
 • Implementar noves tecnologies per optimitzar processos interns en benefici d’una millor qualitat de treball i, en conseqüència poder oferir als nostres clients i proveïdors més rapidesa i qualitat de servei.
 • Política de sostenibilitat amb la certificació de la Cadena de Custòdia PEFC que garanteix l’orígen de les fustes utilitzades en tota la nostra cadena de subministrament.
 • Política de qualitat amb les Certificacions EUR i EPAL de conformitat amb els estàndards europeus de reparació de palets de fusta.
 • POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES: Palet Direct SL, garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels seus clients de conformitat amb la  Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).També informa als seus clients i proveïdors de la possibilitat d’exercir, conforme a la normativa vigent, els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició.

Solicitud de baixa d'enviament de publicitat per e-mail
 
 • Acció Social:  mitjançant programes específics de col.laboració amb entitats socials, com poden ser la
  Marató de TV3, Creu Roja.
 • Projecte de cooperació amb ONG a Gàmbia. Actualment Ecolignor està evaluant diferents possiblitats de cooperació social directament vinculada a Gàmbia. A la plantilla d’Ecolignor, tenim més de 15 persones amb aquesta nacionalitat i vivim el dia a dia de la seva preocupació per les seves famílies en aquell país d’Àfrica. Des la Direcció s’ha marcat com a prioritari aquest objectiu.
 • Un Scania un àrbre: Scania ha plantat un àrbre i es compromet a protegir-lo i mantenir-lo durant 100 anys gràcies a la compra d'un camió Scania durant l'any 2014. Amb aquesta compra ECOLIGNOR ha apostat per un Medi Ambient millor i per un futur més sostenible.