Palets a Barcelona

T´oferim comprar, vendre i transportar palets a Barcelona

Contacte directe

 

Venem palets nous i utilitzats (recuperats)


Palet Direct compta amb una dilatada experiència en un servei exigent i personalitzat en la venda de palets de tot tipus: palets nous i palets usats o recuperats.

La nostra ubicació a Sabadell (Vallès Occidental), a 20 km de Barcelona, ens atorguen una situació privilegiada per servir sempre a temps i optimitzant els costos logístics derivats: de temps, ecològics i de diners.

Dins el palet usat o recuperat, disposem de tot tipus de palets de fusta i de palets de plàstic. El nostre excel·lent procés de recuperació i classificació garanteixen un alt estàndard en les característiques dels palets.

Dins el palet nou, realitzem grans tirades amb la línia automàtica i palets a mida de qualsevol mesura o tipologia.
 

palets de fusta        palets de plastic

 

 

 

Comprem palets a Barcelona


Palet Direct ofereix el servei de compra de palets i el servei de recollida de palets a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. A través de l'empresa matriu del grup, Ecolignor, som gestors de residus i transportistes de residus autoritzats per la Generalitat de Catalunya.

D'aquesta manera afavorim la reutilització i el reciclatge de palets, ajudant al medi ambient i evitant la tala d'arbres.

Per realitzar un correcte aprofitament dels palets que puguin tenir, ens desplacem a les vostres instal·lacions per poder veure la mercaderia i fer la nostra millor oferta de compra de palets possible. Coneixent les mesures, quantitats i estat dels palet podem ajustar l'oferta al màxim per tal que l'operació tingui beneficiosa per a ambdues parts.

Les tipologies de palet més valorades en el mercat són aquelles que s'ajusten a les mesures més freqüents: palets de 120x80 cm (o 1200x800 mm) o palets de 120x100 cm (o 1200x1000 mm), però podem valorar altres mides ja que el nostre catàleg de palets té un ampli ventall de tipologies i per tant també comprem palets no estàndards.Recollides de palets


A més, Palet Direct ofereix també el servei de recollida de palets per tal de que tingueu totes les comoditats possibles.

Comptem amb un equip de professionals especialitzats perquè tot el procés es realitzi de la forma més còmoda per als nostres proveïdors. El nostre equip de recepció rep la trucada o el correu electrònic per a realitzar el servei, el nostre equip de logística organitza les rutes dels camions amb la màxima promptitud de manera que encaixin amb les necessitats dels clients (data, horari, ..), els nostres conductors formats en la valoració de palets es desplacen i ells mateixos realitzen l'albarà d'acord amb un dels vostres treballadors, el nostre equip d'administració envia la valorització i el departament de comptabilitat realitza finalment el pagament de palets.

La nostra companyia sempre ha tingut com a prioritat cuidar al màxim al proveïdor ja que considerem que és la base del nostre negoci i ja que el nostre posicionament és el d'oferir un excel·lent servei de venda, assegurem l'entrada de palets amb un bon tracte comercial, logístic i econòmic als nostres proveïdors de palets.
  

 


Fabriquem palets a mida a Barcelona, petites i grans quantitats

 

Palet Direct comercialitza tot tipus de palets nous a Barcelona fabricats a les instal·lacions de l'empresa del grup CLG Wood, situada a Riudarenes. En aquestes instal·lacions disposem de les eines necessàries per a emmagatzemar i fabricar tot tipus de palets i quantitats: des de palets nous a mida per poques quantitats a palets fets en tirades de milers realitzats en la nostra línia automàtica.
A les nostres instal·lacions disposem d'un forn tèrmic que permet realitzar el tractament fitosanitari i la deshidratació controlada dels palets fins a la humitat requerida pel client.
A més, fabriquem palets nous a mida ajustats a les especificacions requerides pel client. Gràcies a la serradora que disposem podem tallar les fustes dels palets amb les mesures que decideixi el client sense necessitat d'adaptar-se a mesures estàndards i homologades.

Disposem d'estoc permanent de les següents tipologies i mesures de palets:

                      -Palets 1200x1000 CP1 homologats,
                      -Palets nous de 1200x1000 forts
                      -Palets nous de 1100x1100 forts
                      -Palets nous de 1000x1000
                      -Palets nous de 800x800
                      -Palets de 1200x800 Semi
                      -Palets nous de 1200x800 senzill
                      -Palets 1200x800 EUR EPAL Homologat

La nostra missió és oferir un tracte personalitzat al client, conscients que es mereixen una solució ajustada a les seves necessitats. Amb l'objectiu de lliurar el millor servei i tracte disposem dels següents recursos o eines:

                      -Equip Tècnic professional amb més de 30 anys d'experiència en el sector
                      -Línia Automàtica de producció.
                      -Serrader
                      -Forn Per a la realització de tractament fitosanitari NIMF-15
                      -Tractament anti-fongs
                      -Forn Tèrmic per a l'assecatge dels palets
                      -Certificat De Cadena de Custòdia o PEFC

Finalment, l'existència del serrader permet oferir als nostres clients fusta nova a les empreses industrials que la necessitin.

 


Tipologies i mides de palets


Els palets es poden classificar per diversos criteris. Els principals són:
 • Nous / Usats
 • Matèria prima del palet
  • fusta
  • plàstic
  • aglomerat
 • Dimensions de base del palet: La longitud i l'amplada del palet
 • Nombre d'entrades
  • 2 entrades o palet cec
  • 4 entrades 
 • Disseny dels patins
  • Patins en la direcció llarga
  • Patins en la direcció curta
  • perimètrics
 • Qualitat visual del palet
  • primera
  • estàndard
 • Resistència del palet
 • I si té o no:
  • Homologació
  • voladís
  • tractament fitosanitari


El nombre d'entrades és el nombre de costats pels quals entren les pales del toro, que poden ser: dos costats (en el cas del palet de cabiró) o 4 costats (palet de tacs). Al seu torn, els palets poden permetre l'entrada del transpalet pels quatre costats, per dos o per cap.

Un altre criteri evident per classificar els palets són les mesures exteriors d'aquests. Sent les mesures més utilitzades a Europa la mesura de 120x80 (en centímetres) o 1200x800 (en mil·límetres), la mesura 120x100 (en centímetres) o 1200x1000 (en mil·límetres) o les mesures conegudes com a mitjà palet (80x60 centímetres o 800x600 mil·límetres). Altres mesures estàndards són les mesures de la gamma de palets CPs (palet usualment utilitzat per la indústria química, amb fitxa tècnica homologada) que van des de 114x114, 120x100. 114x80,

Un cop escollides les dimensions, el pes i la repartició de les fustes del mateix és un factor important per determinar el gruix necessari de les fustes. En algunes aplicacions, com a les empreses d’ampolles, els va millor poder utilitzar palets amb voladís, això vol dir, palets en què les fustes de dalt sobresurten respecte a la base del palet. Aquestes fustes poden sobresortir en una (voladís simple) o en les dues direccions (voladís doble).

Hi ha algunes indústries en què la presentació visual de la mercaderia és molt important com poden ser la indústria farmacèutica, de cosmètics o de fragàncies, en aquests casos s'utilitzen moltes vegades palets de primera qualitat (el color de la fusta s'aproxima al de fusta nova)

Un altre criteri important és la necessitat o no que la fusta del palet hagi estat tractada. Normalment es necessita aquesta característica quan la mercaderia ha de viatjar a un país estranger on s'exigeixi el tractament de les mercaderies de fusta per evitar la propagació dels fongs.

A continuació exposem la codificació utilitzada per els nostres articles (palets, caixes, separadors) amb totes les possibles tipologies i variants.
 
P Palet
  FUSTA
G AGLOMERAT
I PLÀSTIC
E ESPECIAL
C Caixa  
S Separador  
F Fusta  
 
R Recuperat Palet RECUPERAT, resultant d’un procés de classificació i reparació.  
N Nou Palet NOU, resultant d’un procés de fabricació  
 
999 Mesura fustes superiors llargada del palet
060 080 090 100 105
110 115 120 130 140
 
888 Mesura amplada del palet
060 080 090 100
105 110 115 120
 
 
L Estàndard - patí longitudinal Palet amb patí LONGITUDINAL; format estàndard; la direcció del patí és la mateixa que les fustes superiors
C Patí transversal Palet amb patí TRANSVERSAL; la direcció del patí és perpendicular a les fustes superiors
P Perimètric Palet PERIMÈTRIC; les fustes que formen la base tanquen tot el perímetre, augmentant la resistència, i repartint millor les càrregues en els apilaments
T Dues entrades Palet de TRAVESSER; estructura més simple i resistent, substituint els tacs per travessersformat per travessers, permetent l’accés de manipuladors per dos laterals
 
1 Envàs perdut <500 kg Palet d’envàs perdut, 500 kg aproximats de càrrega màxima
2 Envàs perdut-semi  Palet envàs perdut-semi, per càrregues intermitges entre la primera i tercera categoria  
3 Semi <900 kg Palet semi, 900 kg aproximats de càrrega màxima
4 Semi-fort Palet semi-fort, per càrregues intermitges entre la tercera i quarta categoria  
5 Fort <1200 kg Palet fort, 1.200 kg aproximats de càrrega màxima
6 Molt resistent >1200 kg Palet molt resistent, per càrregues superiors als 1.200 kg  
 
V Voladís total Palet amb voladís total, “voladís pels quatre laterals”. Aquest format es troba majoritàriament en palets perimètrics, facilitant l’apilament en càrregues poc regulars
W Voladís Simple  Palet amb voladís parcial, “voladís per dos laterals”. Palet que facil.lita rectractilar les càrregues amb film extensible . És ideal per càrregues lleugeres
 
R Reversible total  Palet reversible total; permet apilaments amb càrregues poc regulars i deformables, generalment amb poca separació entre fustes
S Semi reversible Palet semi-reversible; equivalent al reversible total però amb menys nombre de fustes a la part inferior
 
J Fustes juntes  Palet amb les fustes de la part superior juntes, amb un màxim de cinc centímetres entre fusta i fusta, possibilitant la col.locació de càrregues petites 
K

Fustes
repartides
estratègicament

Palet amb les fustes superiors col.locades estratègicament adequant així la disposició de les fustes al producte i possibilitant més càrrega al palet. D'aquesta manera s'assegura l'estabilitat i s'eviten deformacions
 
H Homologacions
Palets homologats segons normatives 
 
120X8O EUR
120X100 CP1
120X080 CP2
114X114 CP3
130X110 CP4
114X076 CP5
100X120 CP6
110X130 CP7
114X114 CP8
114X114 CP9
 
X Primera qualitat  Palet recuperat de primera qualitat, amb aspecte visual igual al
palet nou i en perfecte estat de conservació
 
  Segona qualitat -
estàndard
Palet recuperat, d’aspecte visual correcte, resultant d’un estricte procés de classificació i reparació  
Y Tercera qualitat Ecolignor no considera oportú realitzar aquest tercera categoria. Es tracta de palets molt deteriorats i molt castigats pels agents meteorològics. Creiem que no reuneixen les garanties suficients per ser reintroduïts al mercat i procedim a la seva destrucció  
 
HT Tractament fitosanitari per calor - NIMF15 Palet o embalatge de fusta destinat a l’exportació que ha estat sotmès a un tractament fitosanitari per calor segons la
normativa NIMF-15