Cadena de Custòdia - PEFC

Què és la Certificació Cadena de Custòdia?

És un segell de garantia d’una correcta gestió dels boscos i de la seva traçabilitat fins arribar al producte final.
 
La Certificació Cadena de Custòdia avalua la traçabilitat del producte en el  transcurs de la línea de producció forestal, des de l’arbre fins al producte final, per verificar que la fusta utilitzada procedeix d’un bosc ben gestionat.

Per tant, la Certificació Cadena de Custòdia garanteix l’origen de les matèries primeres forestals en els productes acabats.
La Certificació PEFC, (Programme for the Endorsement of Forest Certification), sorgeix al 1998 com una iniciativa voluntària del sector privat forestal, basada en els criteris i indicadors sorgits a les Conferències interministerials de Helsinki (1993) i Lisboa (1998) per la protecció dels boscos d’EuropaRequisits de Certificació PEFC:

Obtenir la Certificació “Cadena de Custodia PEFC” en un o més productes implica assegurar:
 
  • Aquest/s productes estan elaborats amb matèria primera certificada PEFC, reciclada o controlada
  • Es mantingui la seva traçabilitat durant tot el procés productiu, etiquetatge, emmagatzematge, expedició, venda i distribució
 
Això vol dir que cal assegurar la ruta de matèries primeres i/o processades i els productes finals des del bosc fins al consumidor, incloent les etapes successives de subministrament, emmagatzematge, fabricació, manipulació, distribució i venda.
Afecta principalment a les següents àrees / departaments :
  • Comercial: gestió comandes
  • Proveïment: gestió proveïdors, control en recepció, emmagatzematge MMPP
  • Producció: fabricació i traçabilitat
  • Magatzem Producte acabat - Expedició: Emmagatzematge producte acabat i documentació d’expedició: factures, packing list, ...
  • Màrqueting: disseny etiquetes i utilització del logo, comunicació i imatge corporativa
  • Qualitat: control procés cadena de custodia a tota la organització

PALET DIRECT  ha completat amb èxit el procès de certificació PEFC amb núm. de registre PEFC/14-38-00194

 


Certificate_PEFC.pdf