Skip to content

Nova normativa d'envasos

Des de ja fa més d’un any, i amb la nova realitat que afecta els envasos i els residus d’envasos comercials i industrials, el grup es planteja com donar solució, en base al nou marc legal, a tots els agents implicats en les noves responsabilitats ampliades del productor d’envasos, i des del grup podem continuar oferint als nostres clients de sempre i als nous sistemes SRAP solucions a mida abastant el nou cicle de vida dels envasos industrials i comercials.

És amb aquest esperit de servei integral al sector industrial que JANÉ MORRAJA HOLDING crea la societat ECOPHIR RECICLA,  entitat consultora especialitzada i independent com a solució integral per elaborar projectes a mida per a cadascun dels agents econòmics afectats pel nou règim de responsabilitat ampliada del productor (RAP) d’envasos comercials i industrials i els seus residus.

L’abril de l’any passat va entrar en vigor una nova Llei de Residus 07/2022 i al desembre un RD 1055/2022 d’envasos i residus d’envasos que deriven en una sèrie d’obligacions per als envasos comercials i industrials:

Cronograma legislatiu

2022

10 abril

Llei Residus 7/2022

2022

29 desembre

Vigor RD Envasos 1055/2022

2023

30 juny

Data límit petició autorització actuals SRAP

2023

31 desembre

Data límit petició autorització actuals SCRAP

2024

30 juny

Data límit petició autorització actuals SRAP

2024

31 desembre

Data límit constitució nous SCRAP/SIRAP

FAQ's

Tens cap dubte?

Descobreix les preguntes més freqüents que ens fan els nostres clients

Quines obligacions he d'atendre com a empresa?

A partir de l'1 de gener del 2025, tots els agents econòmics afectats pel nou règim de responsabilitat ampliada del productor (RAP) d'envasos comercials i industrials i els seus residus s'han d'adaptar a la nova normativa amb les noves responsabilitats associades. ECOLIGNOR aporta solucions permetent-los complir amb les obligacions derivades del Real Decret 1055/2022 d'envasos i residus d'envasos que es va aprovar el 29 de desembre del 2022.

Què canvia amb la nova aprovació del RD 1055/2022 d'envasos i de residus d'envasos?

Amb el nou RD 1055/2022, s'introdueix el terme RAP: responsabilitat ampliada del productor. Això significa que totes les empreses envasadores, aquelles que per expedir els seus productes o mercaderies facin servir envasos, hauran de fer front a noves obligacions a través de sistemes col·lectius, SCRAPS, o bé a través de sistemes individuals SIRAPS.

Què signifiquen els nous sistemes RAP?

Els nous sistemes RAP o de responsabilitat ampliada del productor signifiquen que a partir del proper 1 de gener de 2025, la responsabilitat dels envasos no recaurà com fins ara en els posseïdors finals d'aquests, sinó que recau en els envasadors. Aquesta responsabilitat portarà associada unes obligacions econòmiques de posada al mercat i que inclouen la gestió durant la seva vida útil i la seva posterior valorització o reciclatge final. Aquestes noves obligacions s'han d'assumir mitjançant SIRAPS o SCRAPS.

Els palets estan afectats pels nous sistemes RAP?

Els palets, tant els de fusta com els de plàstica, per ser envàs terciari, estan afectats pels nous sistemes de responsabilitat ampliada del productor. Per tant, les empreses que els utilitzin per a l'expedició dels seus productes, anomenades envasadores per la nova terminologia, han de constituir sistemes de responsabilitat ampliada del productor, SCRAPS o SIRAPS per poder fer front a les seves noves obligacions.

Com es consideren els palets al nou RD 1055/2022?

Els palets de fusta es consideren envasos reutilitzables i com a tal, hauran d'entrar en sistemes SDDR, de dipòsit, devolució i tornada, garantint-ne la reutilització i allargant la vida útil d'aquests envasos.

×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!