PALET 120X80 - Palet de mida europea

Palet Direct disposa de les diferents tipologies de palets de mida europea a Barcelona. Són palets que fan 120x80 (cm) o 1200x800 (mm) i que poden oferir diferents resistències segons els espessors de les fustes.

A continuació en podeu veure totes les tipologies: 
Palets EUR EPAL

 

Palet direct comercialitza palets EUR EPAL a la conurbació de Barcelona (Sabadell, Terrassa, Hospitalet, Badalona, rubí, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Montmelo, Granollers...). Gràcies a la pertinença al grup Ecolignor, que és membre de EPAL (European Pallet Association) a través de CALIPAL, Palet Direct pot comercialitzar palet EUR reparats seguint la homologació.

En ser membres oficials, els palets reparats segueixen les normes tècniques que EPAL ha dictat per reparar aquest tipus de palets. D'aquesta manera, el comprador obté un producte de qualitat certificada. En la reparació dels palets EPAL se segueixen uns estrictes criteris reconeguts arreu d’Europa.

Dins de les exigències de reparació establertes, es realitzen altres classificacions en funció de les rotacions i color de la fusta. De menor a major desgast es classifiquen els palets de la següent manera:
 


Per mantenir la certificació de reparadors oficials, Ecolignor està sotmesa a inspeccions de qualitat per part de societats de control degudament qualificades. Els palets EPAL reparats per nosaltres, mantenen la següent fitxa indicada especificada en els seus components:
 

PART

COMPONENT

Nº PECES

DIMENSIONS (llargada x ampladax alçada) mm

1

Base lateral pla inferior

2

1200 x 100 x 22

2

Tauló lateral pla superior

2

1200 x 145 x 22

3

Base central pla inferior

1

1200 x 145 x 22

4

Travessers

3

800 x 145 x 22

5

Tauló central pla superior

1

1200 x 145 x 22

6

Taulons intermitjos 
pla superior

2

1200 x 100 x 22

7

Tacs externs

6

145 x 100 x 78

8

Tacs centrals

3

145 x 145 x 78

 
 

 

 

Els criteris que es segueixen per fer la reparació d'un palet EUR-EPAL es mostren en l’esquema que es detalla a continuació:

Falta una fusta
Hi ha una fusta exterior estellada que deixa veure la canya de més d’un clau
Falten un o més tacs o algun está esquerdat i deixa visible la canya d’un clau
Una fusta està trencada transversal o diagonalment.
Hi ha més de dos fustes exteriors esquerdades que deixen veure la canya d’un clau cadascuna

 

PALET 120X80 d'envàs perdut

Codi PR120080L1
Nom PALET 120X80 d'envàs perdut
Descripció Palet reciclat de 120x80 amb patí de 120.
Capacitat de càrrega: fins a 500 Kg.
Altres característiques:
Entrada del transpalet per els 4 costats.
Dimensions dels components:
-5 Fustes superiors de 1200 x 70 x 15
-3 Travessers de 800 x 70 x 15
-9 Tacs de 70 x 70 x 85
-3 Fustes inferiors de 1200 x 70 x 15

PALET 120X80 d'envàs perdut- semi

Codi PR120080L2
Nom PALET 120X80 d'envàs perdut- semi
Descripció Palet reciclat de 120x80 amb patí de 120.
Capacitat de càrrega: fins a 700 Kg.
Altres característiques:
Entrada del transpalet per els 4 costats.
Dimensions dels components:
-5 Fustes superiors de 1200 x 70 x 18
-3 Travessers de 800 x 70 x 18
-9 Tacs de 70 x 70 x 85
-3 Fustes inferiors de 1200 x 70 x 18

PALET 120X80 semi

Codi PR120080L3
Nom PALET 120X80 semi
Descripció Palet reciclat de 120x80 amb patí de 120.
Capacitat de càrrega: fins a 900 Kg.
Altres característiques:
Entrada del transpalet per els 4 costats.
Dimensions dels components:
-5 Fustes superiors de 1200 x 90 x 18
-3 Travessers de 800 x 90 x 18
-9 Tacs de 90 x 90 x 80
-3 Fustes inferiors de 1200 x 90 x 18

PALET 120X80 fort

Codi PR120080L5
Nom PALET 120X80 fort
Descripció Palet reciclat de 120x80 fort amb patí de 120
Capacitat de càrrega: fins a 1200 Kg.
Altres característiques:
Entrada del transpalet per els 4 costats.
Dimensions dels components:
-5 Fustes superiors de 1200 x 100 x 22
-3 Travessers de 800 x 100 x 22
-9 Tacs de 140 x 100 x 80
-3 Fustes inferiors de 1200 x 100 x 22

PALET 120X80 EUR

Codi PR120080L5H
Nom PALET 120X80 EUR
Descripció Palet reciclat de 120 x 80 fort homologació EUR
Capacitat de càrrega: fins a 1500 Kg.
Altres característiques:
Entrada del transpalet per els 4 costats.
Dimensions dels components:
-3 Fustes superiors de 1200 x 145 x 22
-2 Fustes superiors de 1200 x 100 x 22
-3 Travessers de 800 x 145 x 22
-6 Tacs de 145 x 100 x 78
-3 Tacs de 145 x 145 x 78
-2 Fustes inferiors de 1200 x 100 x 22
-1 Fusta inferior de 1200 x 145 x 22

Sol·licitar informació