Noticies

14/05/2019

ENVAMENTS A CANARIES: Nova normativa respecte als palets de fusta

Les condicions particulars de les Illes Canàries han fet necessari l'establiment d'una regulació específica en matèria de sanitat vegetal. A causa d'això, el MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ, s'ha ordenat l'APA / 1076/2018, d'11 d'octubre, que estableix els requisits fitosanitaris per a la importació o entrada d'EMBALATGES i estibes de fusta. (https://www.boe.es/eli/es/o/2018/10/11/apa1076)

 

  1. Entrada en vigor:  El 16 d'Abril de 2019
  2. Afecta: tipus d'embalatge de fusta de gruix superior a 6 mil·límetres
  3. RISCOS PER INCOMPLIMENT:

En cas que els EMBALATGES no hagin estat sotmesos al tractament establert en la NIMF nº 15. o la detecció de plagues demostri que el tractament pot no haver estat eficaç, el Servei d'Inspecció en Frontera de Sanitat Vegetal, podrà:

 

               1.Bloquejar la mercaderia.

               2.Retirar la mercaderia que no compleixi els requisits.

               3.Destruir la càrrega

               4.Reexportar la càrrega

 

Des del nostre grup tenim diverses solucions per a la correcta aplicació de la norma i disposem de diversos forns per al tractament fitosanitari per no tenir complicacions en els vostres enviaments.

 

Si requereixen informació complementària, estarem al seu servei per resoldre'ls.