Noticies

28/05/2019

Moratoria de la normativa sanitaria per l’entrada de palets a Canaries

A causa de la impossibilitat de compliment per part d'empreses i administració es retarda l'aplicació de la normativa d'exportació fins al 2020.

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha endarrerit l'entrada en vigor de la Norma que inicialment estava prevista per al passat 11 d'abril per l'abril del 2020 i s'arxivaran els expedients sancionadors iniciats.