Noticies

30/05/2019

Empremta ecològica del palet de fusta de Good Wood Palets

Totes les tipologies de palets de fusta tenen una petjada neta de carboni negativa. És a dir, mentre un arbre creix, el CO2 es pren de l'atmosfera i s'emmagatzema en la fusta, en lloc d'emetre, com seria el cas de la producció d'un altre tipus de palets com els de plàstic o de metall. Les emissions de CO2 en el cicle de vida del palet sorgeixen de:
 

1. els materials amb què es fabriquen els palets,
2. el combustible consumit per a l'aprofitament i transport de fusta,
3. l'energia consumida per l'assecat de la fusta i la fabricació de palets,
4. el transport del palet durant tota la seva vida útil i
5. el reciclatge del palet.
No obstant això, hi ha emissions de CO2 associades als palets de fusta, la majoria de les quals provenen de l'energia consumida durant la fabricació i transport. A continuació es mostren els càlculs realitzats de cadascuna de les fases:

 

Materia prima

 

Cantidad (unidades/palet)

Emisiones equivalentes (kg CO2eq/palet)

material (unidades)

Emisiones (kg CO2 eq/unit)

Cabirón

Tacos

Cabirón

Tacos

Madera dura

0,185

13,5

5

2,4975

0,925

Madera blanda

0,134

0

15

0

2,01

clavos largos

0,008

0

48

0

0,384

Clavos cortos

0,003

0

54

0

0,162

Clavos helicoidales

0,005

84

0

0,42

0

Emisiones de materiales

 

2,95

3,47

2,9175

3,481

 

 

Emisiones (kg CO2eq/pallet*km)

Transporte

Cabirón

Tacos

Transporte marítimo

3,18E-04

3,38E-04

Transporte ferroviario

1,48E-03

1,57E-03

Transporte por carretera

3,18E-03

3,38E-03

 

 

tacos

cabiron

vida útil prevista y patrón de ruptura para condiciones de servicio de servicio promedio

9

15

 

 

Energía recuperada

Final de vida del palet

Cabirón

Tacos

Incineración

-19,302

-18,336Finalment la petjada de carbó queda representada en la figura en funció de la massa de fusta de cada palet: